POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

Societatea noastră, colectează şi utilizează date cu caracter personal. De aceea, este foarte important ca vizitatorii nostri să fie permanent şi corect informați asupra datelor pe care le prelucrăm, modului în care le folosim, scopului pentru care le solicităm precum şi asupra drepturilor persoanelor vizate în acest context.

Datele cu caracter personal, reprezintă orice informație despre o persoană fizică care poate duce direct sau indirect la identificarea persoanei respective incluzând aici numele, prenumele, adresa de domiciliu şi/sau resedința, datele de identificare, CNP, localizare etc.

Societatea noastră nu foloseşte date cu caracter personal fără acordul persoanei vizate. Societatea noastră solicită de fiecare dată când este necesar conform legislației aplicabile, acordul privind prelucrarea acestor date.

 

Daca browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot sa nu functioneze partial sau in totalitate.
Pe site pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informatiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul noastru si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

 

Societatea noastră isi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postarii ei pe site.

 

DATELE COLECTATE ŞI SCOPUL PRELUCRĂRII LOR

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE

Aceste date sunt colectate şi utilizate sunt colectate şi utilizate strict pentru corespondență.

 

2. ADRESELE DE EMAIL:

Adresele de poştă electronică sunt colectate şi utilizate strict pentru corespondență.

 

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în condiții de deplină siguranță şi în acord cu legislația națională şi europeană în domeniu.

Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie – furnizarea se face în baza consimțământului liber exprimat. Refuzul sau retragerea consimțământului se poate face în orice moment.

 

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară datele cu caracter personal. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, dați click aici.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016, persoana vizată are următoarele drepturi:

1. Dreptul de a obţine de la noi la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de noi, iar dacă datele sunt prelucrate, persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;

2. Dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;

3. Dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

4.Dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

5.Dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament, persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Contact